De verkeersregels in een fietszone

Fietszone

Fietsstraat wordt fietszone

Een fietszone (de vroegere ‘fietsstraat’) omvat “één of meer openbare wegen waar specifieke gedragsregels gelden voor de fietsers”. Je herkent de fietszone soms aan het gekleurde wegdek – vaak in het rood of roze met een groot fietspictogram – en zeker aan het specifieke verkeersbord aan het begin van de zone (F111). De geldende verkeersregels voor een fietszone zijn van toepassing vanaf dit bord tot aan het volgende verkeersbord (F113). 

Verkeersbord F111
Verkeersbord F113

Welke verkeersregels gelden er in een fietszone? 

Fietsers (met elektrische en niet-elektrische fiets) mogen:

  • over de hele breedte van de rijbaan rijden als de straat een eenrichtingsstraat is 
  • de volledige rechterrijstrook/-helft innemen als het verkeer in twee richtingen mag rijden 
  • andere fietsers inhalen 
  • niet sneller fietsen dan 30 km/u 

Speedpedelecs mogen:

  • in een fietszone rijden (ze hebben dezelfde status als andere fietsers) 
  • andere fietsers inhalen 
  • niet sneller fietsen dan 30 km/u 

Bestuurders van motorvoertuigen mogen:

  • in een fietszone rijden   
  • geen fietsers inhalen  
  • niet sneller rijden dan 30 km/u 

Geldt de voorrang van rechts in een fietszone?

In een fietszone gelden de normale regels op kruispunten. Zo moet je voorrang verlenen aan bestuurders (ook aan automobilisten, bromfietsen …) die van rechts komen op kruispunten (zonder lichten, borden of agent). 

Mogen auto’s parkeren in een fietszone? 

Er is geen algemeen parkeerverbod in fietsstraten (tenzij er specifieke borden staan). Let op wanneer je de deuren van je voertuig opent, zodat je geen fietser raakt. 

Moet je je fiets of speedpedelec verzekeren?

Speedpedelecs moeten verzekerd zijn! Autonome speedpedelecs moeten gedekt worden in een BA Auto. Deze elektrische fietsen kunnen snelheden boven de 25 km/u halen (tot 45 km/u). Dat is ook de reden waarom je ze moet inschrijven bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen).  

Je fiets verzekeren is aan te raden maar niet verplicht 

Heb je een gewone fiets, een elektrische fiets of een zacht vervoermiddel (elektrische step, Segway, hoverboard …)? Dan ben je wettelijk niet verplicht om een fietsverzekering af te sluiten. Heb je een familiale verzekering, dan ben je sowieso al verzekerd tegen schade die je toebrengt aan anderen. 

Maar een fietsverzekering is natuurlijk wel handig bij schade aan je (soms dure) fiets of bijvoorbeeld bij diefstal. En bovendien kan je bij heel wat verzekeraars, bij pech of een ongeval, rekenen op bijstand (pechverhelping) en soms zelfs op een vervangfiets. 

Bron: AXA verzekeringen

Deel dit met uw vrienden